Rialacha

Teach luath
Tosnaíonn an EJC Sathairn an 30ú mí Iúil ag 1 i.n.. Níl aon cead teacht go dtí an suíomh luath ach amháin más oibritheoir deonach thú atá sláraithe leis an suíomh a ullmhú. Freisín, níl cead campála in áiteanna iargúlta san Ísiltír. Tá suíomh campála, Camping Waterhout, inar féidir fanacht roimh ré.

Bruscar
I rith an EJC 2016 scarfar an bruscar i gcomhair athchursáil. Beidh boscaí bruscair diffriúil in úsáid do gloine, páipéar agus bruscar iarmharach. Ar mhaith leat cabhrú i rith an féile? Iontach! Chuir teachtaireacht againn ag: waste@ejc2016.org

Ainmhíthe
Níl aon cead ainmhíthe a thabhairt chun na féile. Beidh an rial seo i bhfeidhm go dian! Tá chuid mhór ionad lóistíne ar fáil in Almere, mar shampla Dierenpension Almere.

Alcól agus Drugaí
Tá drugaí uilig mídleathach sna hÍsiltír, ach ta meon na caoinfhulaingthe i bhfeidhm i gcás drugaí bog (cannabás). Feach ar an físéan seo le níos mó eolas a fháil ar polsaí Ollannach drugaí: https://www.youtube.com/watch?v=HGcGyBorbcs

Ta deochanna alcólach agus neamh-alcólach ar dhíol sa beár EJC ‘gezellige’ EJC bar! Níl cead ag aon duine faoi aois 18 blain d’aois alcól a cheannacht nó ól.

Tá sé in aghaidh an dlí sna hÍsiltí alcól a ól, bheith ar meisce nó cannabás a caitheamh go poiblí (taobh amuig de suíomh na féile).

Caitheamh
Sna hÍsiltír níl cead caitheamh i bhfoirgnimh poiblí, ar nós hallaí, caféanna, bialanna nó leithris. Tá sé mídleathach caitheamh i pubaill chomh maith.

Ticéid a cur ar ceal
Ní féidir do thicéada cur ar ceal. Ach is féidir an ticéad a chuir ag duine eile trí ríomhphost a chuir ag prereg@eja.net

Ógánach
Más aois 15 bliain d’aois nó níos óige thú, níl cead agat teacht ag an EJC leat féin. Beidh ar duine éigin os cionn 18 bhliain d’aois teacht leat. Murar ceann dá thuistí iad, beidh cead sínithe ó do thuismitheoir nó chaoimhneoir uathú.

Más aois 16 nó 17 bliain d’aois thú, beidh cead sínithe ó do thuismitheoir nó caoimhneoir ag teastáil. Beidh foirm ar fáil l’ioslódáil ón leathanach seo go luath. Ní bheidh cead agat isteach ag suíomh na féile gan an fhoirm seo!

Baol
Tagann gach baill agus cuairteoir ag an féile ag a mbaol bhféin. Níl an eagraíocht freagrach as aon gortú a tharlaíonn de bharr an féile. Níl an eagraíocht faoi dhliteanas pearsanta i leith rudaí goidte.

Iompar
Tar agus déan ‘gezellig’ linn é! Tá ar gach duine na rialacha a leanacht óna eagrathóirí agus slándáil. Muna leanann tú na treoracha seo, tá bagairt ann dár sábháilteacht agus rithtear baol go gcaithfear amach as an comhdháil iad. Mana an EJC ná ‘Do lámhchleasaithe, le lámhchleasaithe’, mar sin, chuir leis an chraic le bhur dtoil!

Grianghrafadóireacht agus Scannánaíocht
Beidh pictiúirí tógtha agus físeáin déanta i rith an comhdháil. Trí gabh isteach ag an comhdháil tugann bail cead do na heagrathóirí iad seo a úsáid i gcomhair fáthanna fógraíochta.

Leithris
Má tá ort dul, téigh go dtí an leithris. Tá sé in aghaidh an dlí fual a dhéanamh go poiblí sna hÍsiltír.

Bileoigíní / Fógraíocht
Is féidir le daoine atá tar éis cead a fháil ón foireann eagrathóirachta, bileoigíní a thabahirt amach.

Ar mhaith leat póstaer nó bileoigíní EJC 2016? Teigh anseo. An bhfuil chuid mhór uait? Chuir ríomhphost againn: info@ejc2016.org

Trádail
Níl cead deochanna, bia nó aon earraí eile a dhíol ar suíomh na féile gan cead óna eagrathóirí.